CABAL2 : Maintenance Server วันที่ 11 มกราคม 2560
 ปิดปรับปรุง Server  : ประจำวันที่ : 11 มกราคม 2560

 เวลา : 11.00 .น - 15.00.น

 รายละเอียด :  ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตามปกติ
    


ทีมงาน CABAL2 Thailand
วันที่ 11 มกราคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CB2