Update 14/12/59 ประกาศระงับ ID ที่มีการสมัครข้อมูลไม่ถูกต้อง


 14/12/59 ประกาศระงับ ID ที่มีการสมัครข้อมูลไม่ถูกต้อง
ทีมงาน CABAL 2 ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานได้ตรวจพบว่าปัจจุบันมีผู้เล่นบางกลุ่มได้ทำการ
สมัคร ID ใหม่ โดยใช้ข้อมูลการสมัครที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงในการขอใช้ชื่อสมาชิกในข้อที่ 1 ดังนี้

 

1. ผู้ใช้บริการ PlayID ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่เอเชียซอฟท์กำหนดไว้ หากเอเชียซอฟท์ตรวจพบว่า ผู้ใช้บริการให้ข้อมูล
ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการไอดี และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายต่างๆ
ที่เกิดขึ้น และ/หรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลของบุคคลอื่นเพียงลำพังโดยสิ้นเชิง โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับเอเชียซอฟท์แต่ประการใด อนึ่ง ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งแก่เอเชียซอฟท์ หรือข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ผู้ใช้บริการตกลง
ให้เป็นข้อมูลของเอเชียซอฟท์และตกลงยินยอมให้เอเชียซอฟท์เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือข้อมูล การใช้บริการแก่หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ตามการร้องขอของหน่วยงานราชการนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Play ID 

ทั้งนี้ทีมงานทำการตรวจสอบพบว่าไอดีดังกล่าว มักจะนำไปใช้กระทำความผิด และยังผิดต่อกฎกติกาของเกม CABAL 2 กฎกติกา

กฏและระเบียบเกม CABAL2

 

เพื่อป้องกันผู้เล่นที่ไม่ประสงค์ดีแฝงตัวเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากเกม CABAL 2 ทางทีมจะทำการตรวจสอบ
ผู้เล่นที่สมัคร ID ใหม่ทั้งหมดและหากพบว่าผู้เล่นที่ทำการสมัคร ID ใหม่โดยการกรอกข้อมูลที่สมัครไม่ถูกต้อง
ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

เช่น ชื่อ ฟหกด นามสกุล าสวฟห , ชื่อ ดำ นามสกุล แดง และอื่นๆ ที่ทางทีมงานตรวจสอบและเข้าข่ายตามที่ได้กล่าวมา
ทางทีมงานจะทำการระงับ ID เป็นการถาวรทุกกรณี

ในกรณีที่ผู้เล่นสมัครโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกระงับ ID สามารถทำการยืนยันความเป็นเจ้าของID เพื่อทำการ
ปลดแบนได้โดย

          1. Verify ข้อมูลการสมัคร + Verify E-Mail
          2. ส่งภาพถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ตัวจริง โดยข้อมูลชื่อ-นามสกุล
              ตรงกับ ID ที่สมัครไว้ วางบนกระดาษ A4 พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ลงชื่อด้วยปากกาบนเอกสาร
                  คำแนะนำในการส่งเอกสาร
                 - บัตรประชาชนหรือเอกสารจะต้องมองเห็นวันหมดอายุชัดเจน
                 - สำหรับทุกข้อความบนเอกสารจะต้องเขียนด้วยปากกาเท่านั้น
                 - สำหรับเอกสารห้ามมีการขีดฆ่าใดๆ

          3. ระบุข้อความ ขอปลดแบนเกม CABAL 2
          4. ระบุไอดีเกมที่ต้องการปลดแบน พร้อม เบอร์โทรและ E-Mail
          5. ส่งมาที่ @IBOX    และเลือกประเภทปัญหา : แจ้งปัญหาตัวละคร /เกม
              ระยะเวลาในการดำเนินการปลดแบนภายใน 24 ช.ม.สำหรับการสมัคร ID ทางทีมงานอยากจะรณรงค์ให้ผู้เล่นทุกท่านสมัคร ID โดยใช้ Profile ที่ถูกต้องโดยข้อมูล
ทั้งหมดที่กรอกจะต้องเป็นข้อมูลจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้เล่นจะได้รับอีกมากจากการใช้ Profile ที่ถูกต้องนะคะ

ทั้งนี้หากเกิดปัญหากับ ไอดี, ตัวละครของท่าน ทางทีมงานจะต้องทำการตรวจสอบจากฐานข้อมูลดังกล่าว
หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ โดยจะไม่รับดำเนินการ
แก้ไขปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น และระงับการใช้งาน ID ดังกล่าวถาวรค่ะ

 
ตัวอย่างรายชื่อผู้กระทำผิด จำนวน 13,477 ID


 
สุดท้ายนี้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ทีมงานและทีมพัฒนาเกมไม่นิ่งนอนใจยังคงมุ่งมั่นเดินหน้า
เพื่อหาแนวทางป้องกันและกำจัดบอทให้ได้มากที่สุด จนกว่าจะหมดไปจากเซิร์ฟเวอร์ CABAL 2
 
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทีมงาน Thai CABAL2 Online
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2559
 
CB2