ITEM SHOP UPDATE 15/12/59
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (เวลา 23.59 น.)
 [Package] Winter Festival Suit (Male)
รายละเอียดไอเทม : แพคเกจ ชุด Christmas สำหรับผู้ชาย
(ได้รับทั้งเขาและชุด) ระยะเวลาถาวร
ราคา 59,900 Cash
 
 [Package] Winter Festival Dress (Female)
รายละเอียดไอเทม :
แพคเกจ ชุด Christmas สำหรับผู้หญิง
(ได้รับทั้งเขาและชุด) ระยะเวลาถาวร
ราคา 59,900 Cash
 
 Winter Festival Suit (Male) 30D
รายละเอียดไอเทม :
แพคเกจ ชุด Christmas สำหรับผู้ชาย
(ได้เฉพาะชุด) ระยะเวลา 30 วัน
ราคา 24,900 Cash

 Winter Festival Dress (Female) 30D
รายละเอียดไอเทม : แพคเกจ ชุด Christmas สำหรับผู้หญิง
(ได้เฉพาะชุด) ระยะเวลา 30 วัน
ราคา 24,900 Cash 


ทีมงาน CABAL2
วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
CB2