ชาว CABALII ขอร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณชาว CABALII น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ทีมงานขอขอบคุณชาว CABAL2 ทุกๆคน ที่มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แม้จะไม่ได้ตรงตามที่ต้องการ
โดยยืนแปรอักษรเป็นรูปเลข ๙ ทีมงานก็ขอขอบคุณอย่างใจจริง
ที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ


ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Thai CABAL Online
ประกาศวันที่ 7 ธันวาคม 2559
CB2