กิจกรรม Premium Gift Boxกิจกรรม Premium Gift Box
 ระยะเวลาในการซื้อไอเทม (Event) : วันที่ 7 ธันวาคม 2559 -  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (23.59 น.)
 ระยะเวลารับไอเทม Premium Gift Box : วันที่ 7 ธันวาคม 2559 - วันที่ 31 มกราคม 2560 (23.59 น.)


Premium Gift Box :
สุ่มรับไอเทมต่างๆ ดังนี้

 รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อทำการซื้อไอเทมที่กำหนดดังต่อไปนี้ จะได้รับ Premium Ticket
เพื่อใช้ยืนยันในการแลกรับ Premium Gift Box


Item ราคา Premium Ticket ที่ได้รับ
[Event] Premium Wing 30D 400 1
[Event] Premium Wing 90D 900 3
[Event] Booster Wing 30D 450 1
[Event] Booster Wing 90D 950 3

*เมื่อทำการซื้อไอเทมดังกล่าว สามารถเข้าไปตรวจสอบและทำการรับรางวัลได้ที่นี่


*หมายเหตุ

1. เมื่อทำการรับ Premium Gift Box แล้ว สามารถลบไอเทม Premium Ticket ในกระเป๋าทิ้งได้
2. 1 Ticket จะสามารถรับไอเทม Premium Gift Box ได้ 1 กล่องเท่านั้น
3. ไอเทม Ticket ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
4. ผู้เล่นจะต้องซื้อ Premium Wing หรือ Booster Wing ที่มี [Event] นำหน้าในช็อปเท่านั้น ถึงจะได้ PremiumTicket
5. หลังจากแลกรับของรางวัลแล้ว ของรางวัลจะเข้าไปอยู่ใน Cash inventory

 ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Thai CABALII Online
ประกาศวันที่ 6 ธันวาคม 2559
CB2