CB2 : Multiple คุณสุด Fun มันส์ 2 ต่อ!! (วันเดียวเท่านั้น)CABAL2 Multiple  คุณสุด Fun มันส์ 2 ต่อ
 พิเศษสุด!! กิจกรรมคูณ EXP ตลอดทั้งวัน (เฉพาะ วันที่ 5 ธันวาคม 2559)
เพิ่มค่าประสบการณ์สูงสุด (รวมกิจกรรมปกติ) สูงสุด ถึง 125%


วันที่ 5 ธันวาคม 2559
เวลา : 00.01 - 23.59 น.


Cartel Exp + 75%
Exp + 75%

*เมื่อรวมกับกิจกรรม Multiple ที่มีอยู่ปัจจุบันแล้ว 
ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ของวันที่ 5 ธันวาคม 2559จะได้รับผลรวมของกิจกรรมดังต่อไปนี้

เวลา : 00.01 - 20.59 น.
Cartel EXP + 100%
EXP + 100%

เวลา 21.00 - 23.00 น.
Cartel Exp + 125%
Exp + 125%
ทีมงาน CABAL2 Thailand 
วันที่  2 ธันวาคม 2559
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
CB2