Frostwind Raid EventFrostwind Raid Event

ทีมงานจะทำการ ปล่อย Frost Wind Dragon สุดโหด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 วันที่ : จันทร์ / อังคาร / พฤหัสบดี / เสาร์
 เวลา : 20.00 น.
 Channel : ทุกแชนแนล (ทั้งหมด 5 แชนแนล)
 แผนที่ : Gray Canyon (สุ่มตำแหน่งเกิด)
* ทำการปล่อย Frost Wind Dragon วันละ 1 รอบ / 5 Channel รวมทั้งสิ้น 5 ตัว ต่อวัน
 
 เงื่อนไขการได้รับรางวัล :
1.
คะแนนจะถูกคิดตามอัตราส่วนดังนี้
     - คะแนนจากการรับดาเมจหรือ Tank 100%
     - คะแนนจากการฮีลหรือฟื้นฟูให้ผู้เล่นอื่น 70%
     - คะแนนจากการทำดาเมจ 200%

2. ระบบ Ranking จะทำการ Reset คะแนน ในทุกสัปดาห์ (วันอังคาร 23.59 น.)
    2.1 รางวัล Ranking จะถูกแบ่งออกเป็น 2 Season
    2.2 Season ที่ 1 : วันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2559
    3.3 Season ที่ 2 : วันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2559

3. เมื่อระบบ Ranking ได้ทำการ Reset ในสัปดาห์แรก (จบ Season ที่ 1) ผู้เล่นจะสามารถรับรางวัลในขณะที่ Season ที่ 2
    กำลังดำเนินการ ** หาก Season 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ จะไม่สามารถรับไอเทมได้ / และสามารถรับรางวัลของ Season ที่ 2
    ได้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559


 

 รายการรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม :
Rank Reward

อันดับ รางวัล สถานะไอเทม จำนวน
1 Golden Victory Costume Box
ระยะเวลาในการเปิดกล่อง : 3 วัน
ระยะเวลาของ Costume : 7 วัน
ผูกมัดตัวละคร 1
Force Tonic IV ผูกมัดไอดี 1
2nd Slot Expansion Stone (Heroic) ผูกมัดตัวละคร 2
2~10 Silver Victory Costume Box
ระยะเวลาในการเปิดกล่อง : 3 วัน
ระยะเวลาของ Costume : 7 วัน
ผูกมัดตัวละคร 1
2nd Slot Expansion Stone (Heroic) ผูกมัดตัวละคร 1
Force Tonic III ผูกมัดไอดี 1
 
อันดับ รางวัล สถานะไอเทม จำนวน
0 - 9.99% Quick Faction Scroll II - 1Hour ผูกมัดไอดี 3
Unlimited Faction Scroll II - 1 Hour ผูกมัดไอดี 3
Force Tonic II ผูกมัดไอดี 1
Improved Upgrade Core Box ผูกมัดไอดี 1
10 - 24.99 % Quick Faction Scroll II - 1Hour ผูกมัดไอดี 3
Unlimited Faction Scroll I - 1 Hours ผูกมัดไอดี 3
Force Tonic I ผูกมัดตัวละคร 1
25 - 49.99% Quick Faction Scroll I - 1Hour ผูกมัดไอดี 2
[Event] Blessed First Aid Kit ผูกมัดตัวละคร 5
Force of Resurection I - 1Hour ผูกมัดไอดี 3
50 - 100% Quick Faction Scroll I - 1Hour ผูกมัดไอดี 1
[Event] Blessed First Aid Kit ผูกมัดตัวละคร
 


ทีมงาน CABAL2
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

CB2